top of page

MUSEU SOSTENIBLE

El Museu d'Art de Cerdanyola renova la Certificació Biosphere per fomentar les bones pràctiques en gestió sostenible.

El 'Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere vol estendre la cultura de la sostenibilitat turística a les empreses i serveis turístics de les comarques de Barcelona. Es tracta d'un programa desenvolupat per la Diputació de Barcelona, amb el suport de l'Institut de Turisme Responsable (ITR), que té com a principal finalitat implementar una gestió més sostenible en tots els agents d'una destinació turística. El desplegament i articulació del programa s'articula amb la Cambra de Comerç de Barcelona i els ens de gestió turística comarcals en conveni amb la Diputació de Barcelona.

El programa contempla una metodologia per garantir la qualitat i sostenibilitat dels serveis turístics d'una destinació, públics i privats. Una metodologia que permet adquirir unes habilitats suficients per a la gestió sostenible d'aquests serveis turístics, en estreta relació amb els diferents serveis turístics de la destinació. Com a resultat d'aquesta implantació voluntària, els serveis turístics que hi participen obtenen el distintiu de 'Compromís per la sostenibilitat Biosphere', anualment renovable.

A la comarca del Vallès Occidental un total de 26 establiments de la comarca de l’àmbit turístic  tenen el distintiu “Compromís per la Sostenibilitat de Biosphere” que gestiona el Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Diseño sin título.jpg
bottom of page