EXPOSICIÓ OUTUMURO Cartel Blues Cerdanyola Imagen_1.jpg

MÚSICA DE CÁMARA

Manuel Outumuro

Del 29 de setembre al 30 de gener de 2022

Les parets d'aquesta sala es converteixen temporalment en una partitura en blanc

on les notes musicals són una col·lecció de  retrats de personalitats del món de la música.

Outumuro, al llarg dels anys, va crear una crònica visual única protagonitzada per compositors

i intèrprets d'estils musicals molt diferents. Tant diferents com maneres hi ha d'expressar

el captivador poder que la música exerceix sobre les nostres ànimes.

Amb les seves postures i actituds, els protagonistes van desfilar davant l'objectiu del fotògraf

per tal de ser immortalitzats a una representació suspesa al temps.

A cadascuna de les sessions que van propiciar aquestes imatges, la banda sonora de fons

va ser tant diferent com cadascun dels retratats.

La càmera d'Outumuro va saber captar amb mestria la nota precisa de cadascun d'ells,

i així harmonitzar-los a tots, com si d'una elegant òpera coral es tractés.

Las paredes de esta sala se convierten temporalmente en una partitura en blanco

donde las notes musicales son una colección de retratos de personajes del mundo de la música.

Outumuro, a lo largo de los años, creó una crónica visual única protagonizada por compositores

e intérpretes de estilos musicales muy diferentes. Tan diferentes como modos hay de expresar

el cautivador poder que la música ejerce sobre nuestras almas.

Con sus poses y actitudes, los protagonistas, fueron desfilando delante del objetivo del fotógrafo

para ser inmortalizados en una representación suspendida en el tiempo.

En cada una de las sesiones que propiciaron estas imágenes, la banda sonora de fondo

fue tan distinta como diferentes fueron cada uno de los retratados.

La cámara de Outumuro supo captar con maestría la nota precisa de cada uno de ellos,

y así armonizarlos a todos, como si de una elegante ópera coral se tratara.